Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม * ต้องการข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล: *
E-mail Address : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
ที่อยู่ : *
อาชีพ หรือ ตำแหน่ง : *
ชื่อบริษัท : *
โครงการที่ท่านต้องการข้อมูล : *
ข้อเสนอ แนะนำ ติชม:
กรุณากรอกชุดตัวอักษร:
 

 
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ โครงการบ้าน
บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
801/394 - 400 ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : (02) 523-8888, โทรสาร : (02) 992-5228,
ตลอดระยะเวลา 30 ปี ในการดำเนินธุรกิจ เป็นเสมือนบันทึกความสำเร็จของ “วังทองกรุ๊ป” ที่สามารถสร้าง บทพิสูจน์ความเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านรูปแบบและโครงการที่แตกต่างโดยริเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ

ด้วยยึดมั่นนโยบายในการดำเนินงาน ผ่านกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบโครงการเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่งมีการวิจัยพัฒนาโครงการ เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ รวมทั้งสร้างความหลากหลายของรูปแบบ โครงการให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและผู้อยู่อาศัยหลายระดับโดยสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการรองรับการขยายตัวของเมืองและการย้ายถิ่น

ทั้งนี้บริษัทฯได้อาศัยความรู้ความสามารถอันเชี่ยวชาญซึ่งมีรากฐานจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการบริหารงานในแนวราบที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษัทฯ สร้างสรรค์โครงการคุณภาพมากมาย เพื่อเสริมดุลยภาพในการอยู่อาศัย ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทฯ ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดี

บทสรุปของความสำเร็จของวังทองกรุ๊ปวันนี้คือ “การคิดนอกกรอบการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่น” ซึ่งมี พื้นฐานจากความมุ่งมั่นและการดำเนินงานอย่างตั้งใจเพื่อช่วยให้การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในด้านรูปแบบและโครงการคุณภาพ เพื่อเติมเต็มดุลยภาพชีวิตในการอยู่อาศัยของชุมชนไทยตลอดไป
โครงการบ้าน จาก วังทองกรุ๊ป
แนะนำโครงการใหม่
 
บ้านวังทอง The Prairie
02 150 9544-5
 
เดอะ โฟริเอช รังสิต-คลอง4
02 156 9230-32
 
วราบดินทร์ รังสิต-คลอง3
02 191 0298-9
บ้านวังทอง The Prairie
รังสิต-คลองหลวง
02 150 9544-5
เดอะ โฟริเอช
รังสิต-คลอง4
02 156 9230-32
บ้านวราบดินทร์
รังสิต-คลอง3
02 191 0298-9
เดอะ พาลาซเซตโต้
พหลโยธิน กม.64
(035) 272-317-9
ระยอง
(038) 035-481
คลองหลวง
02-976-4855-7

Copyright © 2014 Wangthong Group All Rights Reserved. Tel. (02) 523 8888 Contact : info@wangthong.com