ขายที่ดินเปล่า เพื่อสร้างโรงเรียน โทร 095-367-1878

ที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียน และสถานศึกษา จำนวน 4 แปลง

1. โครงการหมู่บ้าน ชมฟ้า รังสิต - องครักษ์ คลอง 2
เนื้อที่ดิน 1 ไร่ เป็นที่ดินถมแล้ว มีรั้วโดยรอบในโครงการ มีลูกบ้าน 1,442 หลังคาเรือน เข้าอยู่ทั้งหมดแล้ว

ราคาพิเศษ 6,000,000 บาท

2. โครงการหมู่บ้าน วรางกูล รังสิต - องครักษ์ คลอง 3
เนื้อที่ดิน 237.80 ตร.ว. เป็นที่ดินถมแล้ว มีรั้วโดยรอบในโครงการ มีลูกบ้าน 1,155 หลังคาเรือน เข้าอยู่ทั้งหมดแล้ว

ราคาพิเศษ 6,000,000 บาท


3. โครงการหมู่บ้าน วรารักษ์ รามอินทรา
เนื้อที่ดิน 208 ตร.ว. เป็นที่ดินถมแล้ว มีรั้วโดยรอบในโครงการ มีลูกบ้าน 773 หลังคาเรือน เข้าอยู่ทั้งหมดแล้ว

ราคาพิเศษ 5,500,000 บาท

4. โครงการหมู่บ้าน วรารักษ์ โรจนะ - วังน้อย
เนื้อที่ดิน 1 ไร่ 0 งาน 80 ตร.ว. เป็นที่ดินถมแล้ว มีรั้วโดยรอบในโครงการ มีลูกบ้าน 1,113 หลังคาเรือน เข้าอยู่ทั้งหมดแล้ว

ราคาพิเศษ 4,900,000 บาท